Kontakt

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLSKA

NIP: 729-010-89-84
REGON: 473171710
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815
Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN

info@ninigi.com

  1. Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email dpo@tme.eu.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO),w celu ewentualnego kontaktu i odpowiedzi na zgłoszony za pomocą formularza problem/zapytanie.
  4. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne w celu uzyskania odpowiedzi.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiedzi na zapytanie/problem zgłoszony za pomocą formularza lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.